Speciaal zwem-/encounter

Ontmoet onze dolfijnen – Speciaal zwem-/encounter programma

Zwemmen met dolfijnen voor mensen met speciale behoeften

Deze unieke gelegenheid wordt door CDTC aangeboden aan mensen met beperking die willen ervaren hoe het is om een dolfijn te ontmoeten. Hoewel het zwemmen (of ontmoetingssessie) met de dolfijn geen therapie is, zal een therapeut aanwezig zijn om de veiligheid en het plezier van de deelnemer te garanderen. Bij aankomst zal de therapeut beoordelen of zwemmen mogelijk is of dat het een ontmoeting wordt met de dolfijn vanaf het encounter platform. De beoordeling van de mogelijkheden hangt af van de beperking die de deelnemer heeft.
De sessie is verdeeld in drie onderdelen:

  • Het ontmoeten van de therapeut, die vervolgens beoordeelt of het een ontmoeting vanaf het platform of een zwemsessie zal zijn. Gevolgd door een korte uitleg over de sessie, voor een optimale voorbereiding op deze indrukwekkende ervaring met de dolfijn.
  • Eén-op-één interactie met de dolfijn in het water, geleid door de therapeut, gedurende een sessie van 30 minuten. In geval van een ontmoeting vindt dit plaats vanaf het platform.
  • Een kort gesprek met de therapeut, waarin de sessie geëvalueerd wordt.


 Ben u geïnteresseerd in de zwem- of ontmoetingssessies met de dolfijnen? Neem dan contact met ons op.

  • Prijs: US$ 250
  • Een pre-screening is vereist
  • Personen, ouders of wettelijke voogden moeten de vereiste toestemmingsformulieren ondertekenen
  • Fotopakket is beschikbaar voor US$ 50 (indien de capaciteit bij onze foto- en video afdeling dit toelaat)

Aanmelden in stappen

ONZE PATIËNTEN

Diagnose lijst
Vanwege onze rijkdom aan ervaring en deskundigheid in verschillende facetten van dolfijn ondersteunende therapie, kan het CDTC therapie aanbieden voor een lange lijst van verschillende diagnoses in beperkingen en psychologische aandoeningen. Onze lijst omdat, maar is niet beperkt tot…

HOE MELD U ZICH AAN?

Wanneer u in overeenstemming met uw reguliere arts of therapeut heeft besloten om u aan te melden voor het therapieprogramma van CDTC, is de procedure eenvoudig. Er zijn verschillende stappen in het aanvraagproces. We analyseren de unieke situatie van de patiënt en helpen u bij het nemen van beslissingen.

FINANCIËLE STEUN

In de loop der Jaren zijn er verschillende stichtingen opgericht die financiële hulp bieden aan patiënten en hun gezinnen die willen deelnemen aan het dolfijnondersteunde therapieprogramma op Curaçao. Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende organisaties die actief zijn in diverse regio’s in Nederland, Duitsland en de USA.