Verzekering

Verzekering

Wordt de Dolfijnondersteunde Therapie of een deel hiervan vergoed door de Nederlandse Zorgverzekeraar?

Om u van dienst te zijn en om u de best mogelijke zorg te kunnen aanbieden, heeft onze juridische adviseur de huidige mogelijkheden voor u in kaart gebracht. In dit document wordt een procedure weergegeven, die geadviseerd wordt te handhaven voor het mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding via uw verzekeraar. Mocht u verdere vragen hebben, neem gerust contact via info@cdtc.info

Vergoeding van zorg
Sommige kosten van de in ons centrum verleende zorg, kunnen voor een vergoeding bij uw zorgverzekeraar in aanmerking komen. Het gaat daarbij met name om de kosten voor bijvoorbeeld fysiotherapie. Om na te gaan of u ook in aanmerking komt voor vergoeding en om ervoor te zorgen dat de vergoeding ook daadwerkelijk wordt verleend, kunt u onderstaand stappenplan volgen.

Onder het kopje Q&A kunt u verdere informatie en tips vinden bij de aanvraag van de vergoeding.


Stap 1 – welke zorgverzekering heeft u?

In Nederland zijn er in de basis twee soorten zorgverzekering, een naturaverzekering en een restitutieverzekering. De meeste mensen hebben een naturaverzekering. De naturaverzekering houdt in dat u recht heeft op verstrekking van zorg. De zorgverzekeraar sluit daarvoor contracten af met zorgverzekeraars. In de regel geldt dat u alleen bij die gecontracteerde zorgverzekeraars terecht kunt. Als u bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder zorg ontvangt, krijgt u – behoudens uitzonderingen - slechts een deel van de kosten vergoed.

Binnen een restitutieverzekering heeft u recht op vergoeding van zorg. Dit, ongeacht of de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten met de zorgverlener waartoe u zich heeft gewend.

CDTC heeft met geen enkele Nederlandse zorgverzekeraar een contract. Dit betekent dat u zich - voor Nederlandse zorgverzekeraars - tot een niet-gecontracteerde zorgverlener wendt. Het is voor u van belang om na te gaan welke soort zorgverzekering u heeft zodat u weet aan welke voorwaarden u moet voldoen en op wat voor vergoeding u kunt rekenen.


Stap 2 - voorafgaande toestemming

Een zorgverzekeraar eist doorgaans dat de zorgverzekeraar toestemming geeft voordat de behandeling wordt uitgevoerd. Als er geen toestemming is gegeven voordat de behandeling is ondergaan, dan kan het alleen daarom al zo zijn dat u geen recht heeft op vergoeding. Met niet-spoedeisend wordt in dit kader zorg bedoeld die vooraf is voorzien. Door het aanvragen van een voorafgaande toestemming krijgt u daarnaast een goed beeld van de kosten die uw zorgverzekeraar al dan niet vergoed.

Stap 2.1

Of u voorafgaande toestemming nodig heeft kan per zorgverzekeraar anders zijn. Het is verstandig om altijd na te gaan of u onder de voorwaarden valt. Dit kunt u terugvinden op de website van uw zorgverzekeraar of in uw polisvoorwaarden.

Stap 2.2
Ter voorbereiding van het vragen van toestemming kunt u in ieder geval bij ons een offerte aanvragen waarin een overzicht staat van de behandelingen die worden uitgevoerd en de kosten die daarbij horen. Dit kunt u gebruiken in uw contact met uw zorgverzekeraar. U kunt deze offerte aanvragen via onze vertegenwoordiger in Europa Alette Borger alette@cdtc.info

Stap 2.3

Daarnaast is het verstandig om alvast aan uw behandelend arts(en) in Nederland te vragen om een doorverwijzing aan u toe te zenden dan wel een brief op te stellen waaruit blijkt dat ze de behandeling ondersteunen.

Stap 2.4

Met de offerte en doorverwijzingsbrief kunt u vervolgens toestemming aan uw zorgverzekeraar vragen. De meeste zorgverzekeraars hanteren hiervoor standaardformulieren. Als u het formulier niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Stap 3

Als er toestemming door uw zorgverzekeraar is gegeven is het verstandig deze goed te bewaren. Daarnaast ontvangen wij graag een kopie van de toestemming, zodat wij weten welke informatie er in ieder geval moet worden gespecificeerd op de factuur die u na afloop van de behandeling van ons krijgt.


Stap 4

Nadat de behandelingen zijn uitgevoerd krijgt u van ons een factuur. Deze factuur kunt u aan uw zorgverzekeraar toezenden om daarmee het deel van de vooraf besproken kosten te laten vergoeden.


Q & A

Mijn zorgverzekeraar weigert toestemming te verlenen voor de behandeling, wat moet ik nu doen?

Van belang is dat u de zorgverzekeraar van goede informatie voorziet (het liefst bij 1 contactpersoon). Daarbij kunt u denken aan:

- een omschrijving van de situatie
- een toelichting van de artsen in Nederland waarom u/uw kind baat bij de behandeling zal hebben
- een omschrijving van de behandeling die wordt uitgevoerd

OPTIE: U kunt daarbij de zorgverzekeraar ook uitnodigen om contact met ons op te nemen om verdere vragen te stellen. Wij zijn altijd bereid deze te beantwoorden en een nadere toelichting te geven.

Ik heb vooraf geen toestemming gevraagd van de zorgverzekeraar voor de behandeling, wat heeft dat voor consequentie?

Als er vooraf geen toestemming is gegeven is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar zal weigeren een vergoeding te verlenen. Het is van belang dat u zo snel mogelijk de toestemming vraagt en afstemt met uw zorgverzekeraar.

Wat kan ik aan mijn arts vragen om aan de zorgverzekeraar te verklaren?

Uw arts kan een toelichting geven over het volgende:
- een omschrijving van de medische situatie;
- een omschrijving van de behandelingen die in Nederland zijn/worden uitgevoerd;
- een toelichting over waarom u/uw kind baat bij de behandeling zal hebben.

Financiële Steun

In de loop der jaren zijn er verschillende stichtingen opgericht die financiële hulp bieden aan patiënten en hun gezinnen die willen deelnemen aan het dolfijnondersteunde therapieprogramma op Curaçao.